IPHONE 11 PRO (CHƯA ACTIVE) (1 SIM) CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 19.600.000
Gold 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 19.600.000
Silver 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 19.600.000
Midnight Green 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 19.600.000
Gray 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 23.800.000
Gold 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 23.800.000
Silver 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 23.900.000
Midnight Green 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 23.800.000
Gray 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 24.900.000
Gold 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 24.900.000
Silver 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 24.900.000
Midnight Green 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG 24.900.000
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại