APPLE IPAD AIR 2020 CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VND)
iPad Air 2020 64Gb Wifi BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 15.700.000
iPad Air 2020 64Gb Wifi + LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 17.700.000
iPad Air 2020 256Gb Wifi BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 17.990.000
iPad Air 2020 256Gb Wifi +LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL